Učenički radovi

Moja tmina

Upoznao sam te jedne noći.

Bljesak tvoje crne kose

razbio je tminu u toj dalekoj noći.


Najveća pogreška jest

što mi nisi bila dovoljna.

Htio sam još pa sam izgubio sve,

zajedno s tobom, ljubavi moja.


Ljubavi moja,

kako sam te mogao pustiti,

kako sam te mogao izgubiti?

U dalekoj tmurnoj noći…


Dok mi tmina gasi sreću u srcu,

daleka noć gasi mi sjećanja na te.


Svaku sliku koju sam imao,

koja me podsjećala na tebe i našu sreću,

noć je izbrisala i samo sam ja ostao.


Samo ja i moja tmina.


Antonio Vuković, 1.f

Ljubavna tajna


Baš je lijepo kad se netko voli

i kad duša iskreno zaboli,

od ljubavi kada suza krene

nježno padne na obraze njene.


Volio sam jednom stvarno snažno

sanjao je u snu i na javi,

ta je ljubav ponijela me tamo

gdje sreća stanuje samo.


Ilija Maravić, 4.b